Vështrime

Era skemë e krimit të organizuar

Ende nën mbresat e udhëtimit të javës së shkuar në shtetin që nuk e kisha vizituar mbi një dekadë.

Pra, 100 milionë euro janë dedikuar për shërim jashtë vendit në 17 vjetët e fundit. Dhe po të ishin përdorur njëmend vetëm për raste që nuk mund të shërohen në Kosovë dhe po qe se do të administroheshin si duhet, nuk e besoj se kush ishte marrë me këto raste. Porse, kjo që doli tash është se paraja publike shpesh shkoi dëm, ngase as nuk u trajtuan pacientët e duhur, ose u trajtuan porse familjarët u detyruan të paguajnë vetë, ndërkohë që edhe shteti i pagoi spitalet, ose shteti i pagoi shërbimet edhe atëherë kur këto nuk u ofruan fare

Ende nën mbresat e udhëtimit të javës së shkuar në shtetin që nuk e kisha vizituar mbi një dekadë.

Nuk është klishe thënia se Amerika është vendi i mundësive. Është edhe i diversitetit, i kulturave nga të gjithat cepat e botës, i vlerësimit të historikes, të ruajtjes së saj dhe ndonjëherë edhe shndërrimit të saj në një të mirë publike në formë tjetër.