Vështrime

Bankat dhe hapi i gjelbër përpara

Ndryshimi i stimujve të investimeve të bankave në këtë mënyrë do të kishte efekte të menjëhershme dhe të shpejta në strategjitë dhe portofolet e tyre. Në marrjen e këtyre hapave të thjeshtë, por të rëndësishëm, politikëbërësit do të përafronin rregulloret e kapitalit me konsensusin ndërkombëtar në rritje të klimës midis bankave qendrore, shumë prej të cilave tani pranojnë se mandatet e tyre përmbajnë një kërkesë të nënkuptuar për të vepruar ndaj ndryshimeve klimatike, në mënyrë që të ndihmojnë në sigurimin e stabilitetit financiar

Shumë prej nesh kishin shpresuar, ndoshta në mënyrë naive, që liderët globalë të mbledhur në Konferencën e Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike (COP26) në Glasgow, gjatë vjeshtës së kaluar, do të përshpejtonin ndjeshëm përpjekjet ndërkombëtare dhe kombëtare për të ulur emetimet e gazrave serrë. Mirëpo nuk ishte e shkruar kështu. Qeveritë bënë disa përparime në emetimet e metanit, në shpyllëzimin dhe kalimin tek automjetet elektrike. Mirëpo veprimet e tjera të nevojshme – mbi të gjitha, premtime dhe plane shumë më ambicioze kombëtare – u shtynë për një vit tjetër.

Bota nuk mund të përballojë të humbasë më kohë. Sipas tendencave aktuale, ne kemi dhjetë vjet përpara se të shterojmë buxhetin tonë global të karbonit, të arrijmë pikat e ndërlidhura pa kthim dhe të rrëzojmë kufirin 1.5º celsius për ngrohjen globale që qeveritë dhe shkencëtarët paralajmërojnë se është thelbësor nëse fëmijët dhe nipat tanë duan të kenë një të ardhme më të mirë.