Vështrime

Kush po e fiton luftën tregtare?

Një shpjegim tjetër është se ndërsa vendet e rastit filluan të eksportonin më shumë në SHBA ose Kinë, kostot e tyre për njësi të prodhimit ranë, sepse ekonomitë e shkallës i lejuan ata të ofronin më shumë me çmime më të ulëta

Lufta tregtare SHBA-Kinë filloi në vitin 2018 dhe nuk ka përfunduar kurrë zyrtarisht. Pra, cila anë e ka “fituar” atë? Hulumtimet e fundit ofrojnë një përgjigje të qartë: Asnjëra. Tarifat amerikane për mallrat kineze çuan në çmime më të larta të importit në SHBA në kategoritë e produkteve të prekura dhe tarifat hakmarrëse të Kinës për mallrat amerikane përfunduan duke dëmtuar importuesit kinezë. Tregtia dypalëshe midis dy vendeve është ulur. Dhe për shkak se SHBA-ja dhe Kina janë dy ekonomitë më të mëdha në botë, shumë e cilësojnë këtë zhvillim si një pararojë të fundit të globalizimit.

Megjithatë, argumenti i “deglobalizimit” injoron shumë vende “kalimtare” që nuk ishin shënjestruar drejtpërdrejt nga SHBA-ja apo Kina. Në një punim të ri që hulumton efektet e luftës tregtare në këto vende, bashkautorët e mi dhe unë arrijmë në një përfundim të papritur: Shumë, por jo të gjitha nga këto vende kalimtare kanë përfituar nga lufta tregtare në formën e eksporteve më të larta.