Vështrime

Mentalitet arkaik

Pas shumë vjetësh rryma sërish na u bë temë kryesore e diskutimit. Vështirë do të besohej se duke qenë prodhues i rrymës do të binim në pikën në të cilën do të kishte reduktime sërish, sikur që kishim para dy dekadash. Dhe përderisa na thuhet se reduktimet do të jenë dyorëshe në ditë, ato megjithatë mbërrijnë të kalojnë me dhjetëra orë e që për këtë të mos ketë arsyetim tjetër pos që “kosovarët harxhojnë shumë rrymë”.

Kur e lexon Kushtetutën e Kosovës e sheh se ajo ta garanton barazinë. Dhe po, ta garanton, porse nuk ta siguron. Nuk ka mekanizëm universal që e respekton barazinë mes gjinive në Kosovë dhe kjo barazi është viktimë e mentalitetit patriarkal që ende sundon në pjesën më të madhe të Kosovës. Sundon edhe në politikë e edhe në ekonomi. Sundon gjithkund. Porse, për dallim nga e kaluara, zëri i atyre që e kundërshtojnë këtë dhunë tash është më i fuqishëm

Pas shumë vjetësh rryma sërish na u bë temë kryesore e diskutimit. Vështirë do të besohej se duke qenë prodhues i rrymës do të binim në pikën në të cilën do të kishte reduktime sërish, sikur që kishim para dy dekadash. Dhe përderisa na thuhet se reduktimet do të jenë dyorëshe në ditë, ato megjithatë mbërrijnë të kalojnë me dhjetëra orë e që për këtë të mos ketë arsyetim tjetër pos që “kosovarët harxhojnë shumë rrymë”.

Gjendja aktuale dëshmoi se janë humbur 20 vjet në menaxhim të keq dhe pa vizion të çështjes së prodhimit të energjisë. Se u bë një gabim shumë i madh kur shpërndarja u shit për pak para te turqit, të cilët kanë nxjerrë miliona fitime në këta dhjetë vjetët e fundit. Se milionat që na kanë shkuar nëpër strategji të ndryshme, shkuan nëpër xhepa të huaj e ne mbetëm me dinozaurët, të cilët arnohen kohë pas kohe.