Vështrime

Tymi që mbuloi debatin rreth furnizimit me gaz

Roli i medias dhe debateve publike do të duhej të ishte informimi dhe edukimi i audiencës me zhvillimet e fundit rreth politikave publike. Por ja që kjo nuk po ndodh te ne. Debati i javëve të fundit rreth gazit natyror ka shkaktuar më shumë konfuzion sesa që ka dhënë informacion.

Me 95% të energjisë së prodhuar nga qymyri, gazi mund të shërbejë si opsion më i mirë në tranzicionin energjetik drejt burimeve të ripërtërishme

Roli i medias dhe debateve publike do të duhej të ishte informimi dhe edukimi i audiencës me zhvillimet e fundit rreth politikave publike. Por ja që kjo nuk po ndodh te ne. Debati i javëve të fundit rreth gazit natyror ka shkaktuar më shumë konfuzion sesa që ka dhënë informacion.

Më ironike, të gjithë ata që me ngulm kërkonin që të ndërtohej një termocentral i ri me bazë linjitin, me kosto të lartë e me shkelje të shumta ligjore, janë po të njëjtit të cilët po me aq vetëbesim tashmë kërkojnë ndërtimin e rrjetit dhe termocentralit të gazit, edhe pse askush nuk e di koston përfundimtare.