Vështrime

A është e mundshme diplomacia e klimës?

Fundja, më shumë do të arrihej nëse dyshimet do të reduktoheshin e bashkëpunimi do të rritej. Por në botën e sotme të re ka vdekur diplomacia e vjetër

Ndryshimi klimatik është testi i fundit nëse është e mundshme që vendet të hahen për dominim dhe bashkëpunim botëror për të shpëtuar botën. Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të bashkëpunojnë për këtë çështje, nuk mund të bashkëpunojnë për asnjë punë tjetër. Bashkërisht, dy fuqitë janë përgjegjëse për më shumë se dyzet për qind të emetimeve të dyoksidit të karbonit.

Rrjedhimisht, shumëkush shqetësohet se pa bashkëpunimin sin-amerikan për reduktimin e emetimeve, nuk mund të shënohet asnjë përparim i plotkuptimshëm. Të gjithëve do të na marrë pusi. Megjithëse të dy palët e dinë se duhet të veprojnë shpejt për të parandaluar katastrofën klimatike, dëshmitë e fundit sugjerojnë se diplomacia konvencionale nuk po bën punë.