Vështrime

Opsioni më pak i keq për Afganistanin

Me pak inkurajim nga OKB-ja, talebanët mbase mund të binden që të bashkëpunojnë me gjeneratën e re dhe të arsimuar të afganëve për ta përqafuar një shteg të zhvillimit që shpie sa më larg prej dhunës brutale, korrupsionit eksploatues dhe privimit të përhapur. Në aspektin afatshkurtër, një qasje e tillë paraqet opsionin më pak të keq për komunitetin ndërkombëtar dhe, mbi të gjitha, për popullin afgan

Pas takimit të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York muajin e kaluar, OKB-së i është kërkuar ta marrë një rol që ia tejkalon madhësinë në Afganistan. Talebanët janë në kërkim të dëshpëruar për legjitimitet ndërkombëtar, ndërsa fuqitë globale dhe ato rajonale mund ta zgjerojnë atë – por vetëm atëherë kur të përmbushen kushtet e caktuara politike dhe humanitare, në linjë me deklaratat e fundit zyrtare dhe rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-së për Afganistanin.

OKB-ja është e pozicionuar mirë për ta ndërmjetësuar këtë proces. Gjatë katër dekadave të fundit me luftë pothuajse të vazhdueshme në Afganistan, OKB-ja ka mbetur e angazhuar. Me mijëra pjesëtarë të përkushtuar të stafit të OKB-së janë ballafaquar me rreziqe të jashtëzakonshme për lehtësimin e vuajtjeve njerëzore dhe, në fund të viteve ‘90, kanë ndërmjetësuar negociatat midis talebanëve dhe rivalëve të tyre. Sot, duke e pasur parasysh levën pothuajse joekzistuese politike të Perëndimit me grupin, OKB-ja duhet ta vazhdojë rolin qendror në promovimin e pajtimit, në sigurimin e ndihmave humanitare dhe në inkurajimin e zhvillimit.