Vështrime

Një asterisk për Serbinë

1.

Premisa e BE-së se afrimi me Serbinë të do ta bëjë më demokratike dhe rrjedhimisht bashkëpunuese për Kosovën ka dështuar. Pas “letërngjitëseve” për targa ndoshta Serbia mund të përfitojë më shumë me asteriskun që iu imponua Kosovës

1.

Serbia më 5 tetor kishte 21-vjetorin e ditës që kur u rrëzua Slobodan Milosheviqi, ngjarje që në narracionin publik të këtij vendi u shënua si fillim i demokracisë. Në këtë përvjetor, një organizatë joqeveritare CSP (Qendra për Politikë Bashkëkohore), botoi një raport me probleme që në titull. Raporti në kopertinë mban emrin “Gjendja e demokracisë në Serbi më 2020”, ndërsa përmbajtja përshkruan një vend, i cili është i zhytur në jodemokraci dhe me ngulm insiston të zhytet thellë e më thellë, vit pas viti. Freedom House e kishte zhvendosur Serbinë nga “vendet e lira” në “vende pjesërisht të lira”. Më 2020 po kjo organizatë e zhvendosi më tutje poshtë, në kategorinë e “regjimit tranzicional apo hibrid”. Me këtë ritëm Serbia së shpejti ka gjasa të kalojë në kategorinë e “shteteve jo të lira”, gjegjësisht “regjimeve autoritare”.