Vështrime

Izraeli pas zgjedhjeve të reja: një ngërç i papritur

Me shpalljen e rezultateve zyrtare të premten për zgjedhjet e katërta me radhë brenda dy vjetëve të fundit, që u mbajtën të martën më 23 mars, duket se Izraeli po del nga një ngërç në tjetrin, saqë mund të shkojë në verë në zgjedhjet e reja, si pasojë e rrethanave të reja lokale, rajonale e ndërkombëtare.

Me shpalljen e rezultateve zyrtare të premten për zgjedhjet e katërta me radhë brenda dy vjetëve të fundit, që u mbajtën të martën më 23 mars, duket se Izraeli po del nga një ngërç në tjetrin, saqë mund të shkojë në verë në zgjedhjet e reja, si pasojë e rrethanave të reja lokale, rajonale e ndërkombëtare.

Në Izrael, tri ditë përpara doli të premten demonstrata e 59-të e radhës, më e madhja deri tani në Tel-Aviv e Jerusalem kundër Netanyahut dhe kursit të politik që shkaktoi një ndarje të thellë vertikale në shoqërinë midis shoqërisë civile laike dhe shoqërisë konservative fetare, duke krijuar tensione që kërcënojnë ardhmërinë e vendit.