Vështrime

Problemi me konvergjencën COVID

Përdorimi i efektshëm i burimeve të disponueshme dhe zbatimi efikas do të jenë tani më të rëndësishëm se kurrë më parë. Teksa të pasurit po bëhen më të varfër, të varfrit duhet t’i marrin punët në duart e tyre

Përdorimi i efektshëm i burimeve të disponueshme dhe zbatimi efikas do të jenë tani më të rëndësishëm se kurrë më parë. Teksa të pasurit po bëhen më të varfër, të varfrit duhet t’i marrin punët në duart e tyre

Ekziston një pajtim i gjithmbarshëm se pandemia COVID-19 ka përshpejtuar pabarazinë përbrenda vendeve. Ajo që ceket pak më rrallë është ndikimi i pabarazisë përreth vendeve, i cili ka lëvizuar në drejtim të kundërt, falë efektit joproporcional që virusi ka pasur mbi ekonomitë e avancuara.