Vështrime

Konformistët e dëmshëm historikë

Publiku kosovar nuk është më ai publik naiv i cili verbërisht beson në atë çfarë sheh dhe dëgjon nëpër studiot televizive. Aty do të jetë një pjesë e popullatës e cila – qoftë për shkak të punësimeve apo angazhimeve të ndryshme biznesore me partitë politike dhe qeveritë e shkuara – gjithmonë do të qëndrojë e heshtur, pavarësisht ngjarjeve dhe ndodhive në aktualitet ditore politike të Kosovës, përderisa atyre askush personalisht nuk ua prish tymin e duhanit. Këta, për mendimin tim, e përbëjnë atë përqindjen e "intelektualëve latentë", të gatshëm për bashkëpunim me çfarëdo qeverie e çfarëdo partie politike që qeveris. Diplomacia i njeh me emërtimin ‘konformistë’

Publiku kosovar nuk është më ai publik naiv i cili verbërisht beson në atë çfarë sheh dhe dëgjon nëpër studiot televizive. Aty do të jetë një pjesë e popullatës e cila – qoftë për shkak të punësimeve apo angazhimeve të ndryshme biznesore me partitë politike dhe qeveritë e shkuara – gjithmonë do të qëndrojë e heshtur, pavarësisht ngjarjeve dhe ndodhive në aktualitet ditore politike të Kosovës, përderisa atyre askush personalisht nuk ua prish tymin e duhanit. Këta, për mendimin tim, e përbëjnë atë përqindjen e "intelektualëve latentë", të gatshëm për bashkëpunim me çfarëdo qeverie e çfarëdo partie politike që qeveris. Diplomacia i njeh me emërtimin ‘konformistë’

Sapo hymë në javën e parë të vitit 2021. Hyrja e realizuar ashtu me fanfare dhe dramaticitet. Disi jemi të programuar në aso mënyre që mendojmë se me ndërrimin e moteve me automatizëm ndahemi nga ngjarjet e vitit të cilin e lamë pas dhe ballafaqohemi me ngjarjet e panjohura e të reja të cilat i sjell viti i ri.