Vështrime

Oaza e viruseve të kultivuara

Do të doja të besoja se ballafaqimin edhe me veten tek i cili na shtyu virusi do të ketë arritur të na i këndellë pak mendtë. Të na e shkundë atë ndjenjë kolektive se ende jemi duke kthyer borxhe, të cilat me kalimin e viteve u shndërruan në fajde - sepse "kreditorët" nuk ditën të ngopeshin

Do të doja të besoja se ballafaqimin edhe me veten tek i cili na shtyu virusi do të ketë arritur të na i këndellë pak mendtë. Të na e shkundë atë ndjenjë kolektive se ende jemi duke kthyer borxhe, të cilat me kalimin e viteve u shndërruan në fajde - sepse "kreditorët" nuk ditën të ngopeshin

Ndoshta dikujt dikur do t'i bjerë ndër mend të më pyesë se për çfarë do të më kujtohet viti 2020.