Vështrime

Mësimet e një çerekshekulli

Udhëzimet e Daytonit për Kosovën dhe si të kalohet prej një çështjeje që shërbeu për kusuritje politike politikanësh provincialë, avancim karrierash diplomatësh të panjohur apo kauze për të fituar imunitet personal juridik, sërish në çështje parësore transatlantike

1.