Vështrime

Vdekja sipas algoritmit

Qëndrueshmëria mund të rritet në disa mënyra, përfshirë tepricat, diversitetin e zgjidhjeve, organizimin e decentralizuar, qasjet participuese, solidaritetin dhe, ku është e përshtatshme, asistencën digjitale. Solucionet e tilla duhet të jenë lokalisht të qëndrueshme për periudha më të gjata kohore. Me fjalë të tjera, në vend të “mësimit për vdekjen në Antropocen”, siç sugjerohet nga autori Roy Scranton, ne duhet të “mësojmë që të jetojmë” në kohët tona të trazuara. Kjo është garancia më e mirë kundër zhvillimeve që mund të na çonin në baltinën morale të jetëve të shkapërderdhura njerëzore

Qëndrueshmëria mund të rritet në disa mënyra, përfshirë tepricat, diversitetin e zgjidhjeve, organizimin e decentralizuar, qasjet participuese, solidaritetin dhe, ku është e përshtatshme, asistencën digjitale. Solucionet e tilla duhet të jenë lokalisht të qëndrueshme për periudha më të gjata kohore. Me fjalë të tjera, në vend të “mësimit për vdekjen në Antropocen”, siç sugjerohet nga autori Roy Scranton, ne duhet të “mësojmë që të jetojmë” në kohët tona të trazuara. Kjo është garancia më e mirë kundër zhvillimeve që mund të na çonin në baltinën morale të jetëve të shkapërderdhura njerëzore

Zyrih-Lugano, 27 nëntor – Epoka jonë gjeologjike, Antropoceni, në të cilën njerëzimi e formëson fatin e planetit, karakterizohet nga kërcënimet ekzistenciale. Disa prej tyre janë adresuar në planveprime, si ato të Synimeve të OKB-së për Zhvillim të Qëndrueshëm. Por ne duket të jemi zënë ngushtë midis të diturit se duhet të ndryshojmë sjelljen tonë dhe sjelljeve tona të ngulitura.