Vështrime

Aktakuzat ndaj UÇK-së: a është kjo drejtësi?

E kam të vështirë t’i përgjigjem kësaj pyetjeje. Pasi kjo gjykatë “specialiste” është, në fakt, një gjykatë speciale. Është ad hoc, një gjykatë ex post, e krijuar për të gjykuar persona të caktuar për fakte të caktuara (ato të diskutuara në raportet Marty dhe SITF).

E kam të vështirë t’i përgjigjem kësaj pyetjeje. Pasi kjo gjykatë “specialiste” është, në fakt, një gjykatë speciale. Është ad hoc, një gjykatë ex post, e krijuar për të gjykuar persona të caktuar për fakte të caktuara (ato të diskutuara në raportet Marty dhe SITF).

Gjykata të tilla në përgjithësi shihen si anti-etike ndaj parimeve të barazisë: jo vetëm ligji, por zbatimi i tyre duhet të jetë i njëjtë për të gjithë. Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut thotë se drejtësia duhet të jepet nga gjykatat të “krijuara me ligj”; dhe, siç e di unë, gjykatat speciale në mënyrë eksplicite janë të ndaluara nga kushtetutat holandeze, gjermane dhe italiane, që konfirmojnë të drejtën të gjykohet nga një gjykatë “legale” apo “neutrale”. Me fjalë të tjera, krimet duhet të gjykohen nga gjykatat e identifikuara ex ante dhe në bazë të kritereve të përgjithshme – sa i rëndë është krimi, vendi ku është bërë – dhe jo nga gjykatat e krijuara ex post për një krim të caktuar apo një të dyshuar të caktuar.