Vështrime

“Proamerikanët” anti-kundërkorrupsionit

Është një paralele që e zhvesh proamerikanizmin – termin që përfaqësuesit politikë të Kosovës e keqpërdorin për të arsyetuar veprimet e veta.

Është një paralele që e zhvesh proamerikanizmin – termin që përfaqësuesit politikë të Kosovës e keqpërdorin për të arsyetuar veprimet e veta.

Nëse Ujmani bëhet simboli i zotimeve të Qeverisë së Kosovës në Washington, kurse Task-Forca Kundër Korrupsionit simboli i vendimeve të Qeverisë së Kosovës në luftimin e korrupsionit, dalin në pah kontradiktat.