Vështrime

Vetëpërjashtimi nga fondet e BE-së

Gjetjet e Raportit të Progresit teknikisht e përjashtojnë Kosovën nga fondet e Planit Investiv dhe Ekonomik

Gjetjet e Raportit të Progresit teknikisht e përjashtojnë Kosovën nga fondet e Planit Investiv dhe Ekonomik

Dorëzim i Raportit të Progresit ka rastisur të bëhet në të njëjtën ditë me publikimin e Planit Investiv dhe Ekonomik të BE-së për Ballkanin Perëndimor. Kosova është përfshirë në katër projekte nacionale dhe dhjetë projekte rajonale të këtij plani.