Vështrime

Çka duhet të bëjë Gjermania për Europën?

Publicisti i famshëm britanik Timothy Garton Ash është dëshmitar i historisë bashkëkohore të Europës. 30 vjet pas bashkimit të Gjermanisë ky profesor nga Oxfordi i bën një bilanc të kaluarës dhe shikon në ardhmëri. Porosia e tij për gjermanët: më shumë guxim për të projektuar të ardhmen e Gjermanisë dhe Europës në mënyrë strategjike dhe të orientuar nga e ardhmja. Për të arritur këtë ata duhet t'i qasen rolit të tyre udhëheqës në Europë dhe t'i vënë vetes synime më të larta.

1.