Vështrime

Qeveri që nuk bind

Kjo mbase është qeveria që më së paku i ka ardhur era qeveri ndonjëherë. Udhëhiqet nga një njeri absolutisht jokarizmatik; i ngjet një përmbledhjeje ministrash që funksionojnë si parti politike brenda qeverisë; janë thuajse nahije ku secili vendos për qejf të vetin dhe merr vendime që i shkojnë për shtati miletit të vet

Kjo mbase është qeveria që më së paku i ka ardhur era qeveri ndonjëherë. Udhëhiqet nga një njeri absolutisht jokarizmatik; i ngjet një përmbledhjeje ministrash që funksionojnë si parti politike brenda qeverisë; janë thuajse nahije ku secili vendos për qejf të vetin dhe merr vendime që i shkojnë për shtati miletit të vet

Lajmi i javës, përfundimisht, erdhi nga Oxfordi. Universiteti me nam britanik kishte nisur fazën e tretë të testimit të vaksinës kundër COVID-it, pasi që dy fazat e para kishin treguar rezultate shpresëdhënëse se ajo do të mund ta aktivizonte imunitetin për ta parandaluar infektimin.