Vështrime

“Injeksioni i Irmës” përballë pandemisë

Me fillimin e pandemisë, një formë e aktualitetit tashmë përfundoi. Thirrjet për rikthim në normalitetin paraprak janë thirrje të dëshpëruara, ato kanë funksionin e teologëve të Jobit apo mjekëve të Irmës: shmangien nga momenti traumatik që asgjë më nuk do të jetë e njëjtë. Kthimi në normalitet nënkupton krijimin e një normaliteti të ri

Më 23 korrik të vitit 1895, Sigmund Freud pa një ëndërr. Kjo ëndërr u bë ndoshta ëndrra më e famshme në teorinë dhe praktikën psikoanalitike: Injeksioni i Irmës, e cila konsiderohet si interpretimi më pedant e elokuent i ëndrrave. Në psikoanalizë, kjo ëndërr konsiderohet si fillim i procesit të interpretimit të ëndrrave dhe rrjedhimisht, teknikës psikoanalitike.