Vështrime

Bac, u kthynë!

Edhe pse në diplomaci aspak nuk preferohet një qasje e tillë, unë do t'ia lejoj vetes një zhytje të thellë në ujërat konspirativë dhe të them se kjo po që ishte e lansuar mu tash në këtë moment nga Evropa dhe nga vetë "deep state-i” amerikan. Nuk mund të lejonin që të ndodhte një fiasko e tillë me këto bisedime dhe marrëveshje ku do të mund të lëkundeshin themelet e qetësisë dhe paqes në Ballkan, pasi që çdo gjë thuajse doli në shesh, se edhe ndarja e Kosovës do të mund të ishte si pjesë e bisedimeve në tryezë dhe mënyra sesi Grenelli e kishte organizuar të tërën dhe kërkesat e tij ndaj palëve, e vendosën palën kosovare në një pozitë të lënduar dhe të disfavorshme në tavolinën negociuese. Investimi amerikan dhe ai evropian 20-vjeçar mund të viheshin në rrezik dhe në shërbim të interesave ruse dhe kineze në rajon

Edhe pse në diplomaci aspak nuk preferohet një qasje e tillë, unë do t'ia lejoj vetes një zhytje të thellë në ujërat konspirativë dhe të them se kjo po që ishte e lansuar mu tash në këtë moment nga Evropa dhe nga vetë "deep state-i” amerikan. Nuk mund të lejonin që të ndodhte një fiasko e tillë me këto bisedime dhe marrëveshje ku do të mund të lëkundeshin themelet e qetësisë dhe paqes në Ballkan, pasi që çdo gjë thuajse doli në shesh, se edhe ndarja e Kosovës do të mund të ishte si pjesë e bisedimeve në tryezë dhe mënyra sesi Grenelli e kishte organizuar të tërën dhe kërkesat e tij ndaj palëve, e vendosën palën kosovare në një pozitë të lënduar dhe të disfavorshme në tavolinën negociuese. Investimi amerikan dhe ai evropian 20-vjeçar mund të viheshin në rrezik dhe në shërbim të interesave ruse dhe kineze në rajon

"Ballkani prodhon më shumë histori se që mund të konsumojë", këto fjalë të thëna nga Winston Churchill mbesin aktuale gjithnjë dhe janë vetë ngjarjet të cilat e mbështesin atë.