Vështrime

Fjalori i koronavirusit

Bota e re jo patjetër do të jetë e mirë apo e ngjashme me botën që e kemi parë deri më tani. Kjo vërehet edhe në fjalorin tonë të përditshëm të koronavirusit. Dhe të politikës.

Virus. Distancë sociale. Distancë higjienike. Distancë fizike. Epidemi. Pandemi. Mikrobiolog. Epidemiolog. Virilog. Infektim. Murtajë. Sëmundje ngjitëse. Zjarrmi. Frymëmarrje. Mushkëri. Fyt. Dhembje. Kokë. Qafë. Vdekje. Respirator. Mjek. Mbyllje – shkollash, dyqanesh, universitetesh, fabrikash. Profesione relevante për sistemin. Profesione jorelevante për sistemin. Triazhë.