Vështrime

A mundesh? Jo nuk mundesh! Pse nuk mundesh? Dhe kur mundesh?

Shembuj nga vendet me demokraci të konsoliduar mbi rolin e shefave të qeverisë në përcaktimin e qëndrimeve politike – dhe rezistencën e ministrave, që nganjëherë mund të jetë edhe pozitive, por jo përherë.

1. Gjermani