Vështrime

Si shpëtuam nga vjedhja e shekullit

Si shpëtuam nga vjedhja e shekullit

Qeveria e kaluar ia ofroi kompanisë “Contour Global” që Kosova të bëhej çifçi i saj. Dëmin e tërësishëm do ta kuptonim në njëzet vjetët e ardhshëm.

1.