Vështrime

Proamerikanët

Nuk ka tipar më proamerikan sesa të ushtrosh lirinë e shprehjes dhe të mendimit. Të jesh kritik ndaj Qeverisë dhe pushteteve, e të jesh i pavarur në mendime. Të kërkosh argumente në vend të parullave dhe të insistosh në fakte në vend të opinioneve

Debati aktual rreth preferencave pro-amerikane të kosovarëve është tërësisht i sajuar. Është - nëse përdorim terminologjinë moderne të rrjeteve sociale – fake!