Vështrime

Ghostbuster në parlamentin e ograisur

Me më pas thënë dikush që do t’i gëzohem kaq shumë daljes së Burdushit nga burgu, nuk do ta kisha besuar. Rrëfenin njerëzit se radha para shtëpisë së tij po bëhet me kilometra, e se shumë VIP-a e nipa të tyre, kërkuakan derman te dera e këtij “ghostbusterit” famoz. Më dukej shaka. 

Thoshin se tipi ka pajtuar shumë burra e gra, ka shëruar shumë njerëz të “dreqosur” e ka martuar shumë të rinj e të reja të ograisur keq. Por, unë qeshja me lot. Thosha mileti primitiv. Thosha tipi po pasurohet me këtë popull besëtyt, që ende beson në shtriga e dreqër, në objekte e budallakina të tjera.