Vështrime

Universiteti ynë, 50 vjet nga themelimi

Ndonëse në rrethana dhe për arsye të ndryshme, atmosfera solemne dhe entuziazmi e gëzimi i shpalljes solemne të Universitetit të Prishtinës më 15 Shkurt 1970 mund të krahasohet me ngjarjen e 17 Shkurtit 2008, kur u shpall Pavarësia e Kosovës si shtet.

Ishte muaji shkurt, viti 1970. Temë kryesore në opinionin kosovar ishin përgatitjet për themelimin e Universitetit.