Vështrime

Amerika nga qielli ia siguroi Kosovës lirinë...

…çka nëse tash, siç sinjalizon Marrëveshja Lufthansa, njësoj nga qielli synon të hyjë në fazën përfundimtare të rrumbullakimit të pavarësisë?

NJË MARRËVESHJE për qielli me shumë implikime në tokë. Ka disa mësime, po ashtu edhe disa pikëpyetje, lidhur me Marrëveshjen Lufthansa për fluturimet Prishtinë – Beograd.