Vështrime

Pse duhet paraja të ma rrezikojë ushqimin?

T’i thërrasim nevojës, sepse nevoja e shumicës duhet të vendoset mbi luksin e dëshiruar të pakicës, në këtë kontekst duhet të ndalohet çdo tentim për të thyer këtë parim. Kështu po e nis shkrimin tim për tentim-krimin mjedisor në Badovc, në një nga ekosistemet ujore me rëndësi jetike për qytetarët e vendit tonë. Duke pasur parasysh që po prekim një nga rezervarët e furnizimit me ujë të pijshëm për një pjesë të madhe të vendit tonë, por njëkohësisht edhe për një vendbanim për një numër të madh të specieve bimore dhe shtazore që popullojnë aty.

Shtrohet pyetja. Cili është dëmi ekologjik i një ideje për ndërtim lagjesh atje? Cilat janë pasojat afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata? Cilat janë defektet ligjore dhe interpretimi i pëlqyer i tyre nga disa? Të gjitha këto pyetje kanë një emërues të përbashkët – “blerjen” e pasurive natyrore nga paraja aristokrate.