Vështrime

Zgjedhjet pas zgjedhjeve

Zgjedhjet e 6 tetorit sollën një ndryshim gati paradigmatik në skenën politike të vendit, e cila në këta njëzet vjet nuk është se si bazë parimore dhe busull etike i ka pasur orientimet programatike, ideore apo premisat ideologjike. Dhe kjo është çështja e cila duhet kuptuar dhe diskutuar: baza ideologjike e programore e partive, praktika e të cilave në nivel diskursiv dhe qeverisës ka ndërtuar dhe fortifikuar këtë sistem qeverisjeje dhe ide mbi qeverisjen.

Në nivelin dhe rrafshin ideologjik, në instancë të fundit të analizës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës nuk janë esencialisht parti politike të ndryshme, apo të kundërta. Ngjashmëria nuk është vetëm strukturore, në kuptimin që në situata të caktuara të dy palëve u është imponuar qeverisja e përbashkët. Kjo do të ishte situatë e parapërcaktuar nga rrjedha aleatorike e ngjarjeve, në të cilën aktorët kanë pak ndikim, dhe si e tillë mund të ishte edhe pragmatikisht e kuptueshme. Ajo që i bashkon dhe njëjtëson këto dy parti, në nivelin strukturor, është marrëdhënia strukturalisht e kushtëzuar për bashkë-ekzistencë, që është e pavarur nga strukturat udhëheqëse aktuale të këtyre partive.