Vështrime

“Modus Operandi – Skllota”

Se cilat janë kalkulimet dhe lojërat e pista të prapaskenave politike pas rezultateve (ende jozyrtare) secili nga ne kemi të drejtë në një lloj interpretimi dhe vështirë se do të ishim shumë larg nga e vërteta, pasi që deri më tash ua kemi mësuar modus operandi-skllotën. Si ta bëjmë punën skllotë nga një ditë e përkryer tetori në vjeshtë

Erdhi dita e një vështrimi tim dhe analize nga ana ime për ditarin tim. Sot disi jam zgjuar me atë ndjenjën e një nxënësi, i cili përton që të shkojë në shkollë, e një punonjësi i cili përton që të shkojë në punë. E si të lihet shtrati i ngrohtë për t’u zgjuar, bërë gati e pastruar për të shkuar në ato të mësipërmet.