Vështrime

Tridhjetëvjeçarëve shqiptarë ende nuk iu dha kumti për demokraci

Çdo gjë vazhdon të jetë njëjtë derisa të mos jetë më?

1.