Vështrime

Një oqean në mes

Ecjen e elefantëve më së miri e dëgjojnë shtazët më të vogla, minjtë e milingonat. Për ta çdo hap i elefantit është tronditje e madhe

1.