Vështrime

Si të rriten pagat për të gjithë dhe të gjithë të jetojmë të lumtur?

Para për gjithë këto rritje pagash, thjesht, nuk ka. Në këtë mënyrë duhet bërë një ristartim të situatës, nga koha para vendimit për rritje pagash për Qeverinë dhe e gjithë kjo të shihet si një leksion se si nuk duhet të veprohet në raste të këtilla

BUKUR E SAKTË, nëse nuk do të ndodhte rritja prej rreth 100 për qind e pagave të kryeministrit dhe anëtarëve të tjerë të Qeverisë, më të relaksuar do të ishin edhe mësimdhënësit, por edhe profesionistët e tjerë, të cilët sot ose janë në grevë, ose paralajmërojnë greva.