Vështrime

Mbi dialogun, skepticizmin dhe kritikën

Pavarësisht rritjes së vazhdueshme ekonomike që ka shënuar përgjatë viteve, e edhe tejkalimit të normës së shteteve fqinje, Kosovës i mbetet rrugë e gjatë drejt arritjes së një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik, rrjedhimisht krijimit të vendeve të reja të punës. Rritja si e tillë ka pasur si burim kryesor konsumin e lartë të brendshëm të nxitur kryesisht nga niveli i lartë i dërgesave nga mërgata.

Derisa janë inkurajuese reformat e vazhdueshme në mjedisin e të bërit biznes, të reflektuara pozitivisht edhe në raportet e organizatave ndërkombëtare si Banka Botërore, e cila publikon çdo vit Raportin e Lehtësisë së të Bërit Biznes dhe “The Heritage Foundation” që publikon indeksin global të lirisë ekonomike, Kosova vazhdon të perceptohet jo mirë nga investitorët potencialë, qoftë për shkak të paragjykimeve të cilat lidhen me imazhet e konfliktit të dy dekadave më parë, mungesës së stabilitetit politik, por edhe për shkak të mungesës së informatave, si rezultat i punës jo të kënaqshme në promovimin e mundësive për investime para investitorëve të huaj. Rrjedhimisht, Kosova në vazhdimësi është karakterizuar me fluks të ulët të investimeve të jashtme, madje në dhjetë vjetët e fundit me fluks më të ulët se vetëm disa muaj para shpalljes së pavarësisë.