TEMPUS

Ademi për politikën ndëshkimore: Apeli mund të unifikojë praktikën vetëm në rastet e ankesave

Burim Ademi

Burim Ademi, gjykatës i Gjykatës së Apelit, lidhur me politikën ndëshkimore ka thënë se Apeli mund të unifikojë praktikën vetëm në rastet e ankesave.

“Fatkeqësisht, roli i Gjykatës së Apelit krejt është i varur nga pjesëmarrësit në procedurën penale, rrjedhimisht nga prokurori dhe mbrojtja, sepse në kontekst të dënueshmërisë, Gjykata e Apelit ka kompetencë për të shqyrtuar çështjen e sanksionit penal, vetëm në rast se ka pretendime të arsyetuara në raport me sanksionin që i ka shqiptuar gjykata e shkallës së parë”, ka theksuar Ademi në “Tempus” në KTV.

Po ashtu, ai ka përmendur një rast që sipas tij ishte absurd, ku në një rast për vrasje në tentativë në bashkëkryerje, Prokuroria ka bërë ankesë vetëm për njërin.

Andaj, gjykatësi Ademi ka thënë se Gjykata e Apelit i ka duart e lidhur sa i përket çështjes së sanksionit.

“Gjykata e Apelit në njëfarë forme ka duart e lidhura sa i përket çështjes së sanksioneve, nëse nuk ka pretendime nga ana e palëve dhe madje madje Gjykata Supreme ka një praktikë të ndërtuar që edhe për llojin e sanksionit penal, nëse nuk ka propozime nga ana e palëve në ankesë, Gjykata e Apelit nuk mund të ndërhyjë në atë çështje”, ka shtuar Ademi.
 

Lexo përditësimet tjera
Afrim Shala

Shala: Me anëtarësim në KiE, kosovarët mund t’i drejtohen Gjykatës Evropiane për të Drejta të Njeriut

Gjykatësi në Gjykatën Supreme, Afrim Shala, ka thënë se nëse Kosova bëhet pjesë e Këshillit të...