Tempus

Shatri: Qeveria me qasje injoruese ndaj sindikatave

 

Blendor Shatri, zyrtar ligjor në Sindikatën e Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës së Kosovës (SBASHK), ne emisionin “Tempus” në KTV, ka theksuar se Qeveria ka pasur qasje injoruese nga sindikatave.

“Kërkesat e federatave që kanë qenë anëtare në BSPK në grevën që është mbajtur vitin e kaluar, nuk ka qenë vetëm kërkesa e mbështetjes financiare që është proklamuar shumë, i është dhënë vëmendje e madhe, mirëpo një prej pikave ka qenë edhe draftimi i Ligjit për skemat pensionale, të financuara nga shteti. Vazhdon të jetë një kërkesë e tillë edhen nga sindikatat, mirëpo edhe nga BSPK-ja që është konfederatë në Kosovë. Duke ia shtuar këtu edhe aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese, besoj që Qeveria do të reflektojë dhe do ta implementojë vërejtjen që ka dhënë Gjykata Kushtetuese në këtë Ligj”, ka deklaruar Shatri.