Tech

Teknologjia gjermane lakon fletët e xhamit në kënde të drejta

Teknologjia gjermane lakon fletët e xhamit në kënde të drejta

Zakonisht, nëse një dritare kalon rreth këndit të një ndërtese, ajo bëhet nga dy panele të rrafshëta xhami që bashkohen së bashku me një binar metalik ose ngjitës. Tani, megjithatë, shkencëtarët gjermanë e kanë zhvilluar një metodë të lakimit të një flete të vetme xhami në një kënd prej 90 shkallësh - pa ndikuar në vetitë e tij optike.

Edhe pse panelet e xhamit tashmë mund të nxehen dhe pastaj të lakohen deri në një masë të caktuar, këndet shumë të mprehta nuk kanë qenë të mundshme më parë. Për më tepër, për shkak se procesi i zakonshëm e përfshin ngrohjen e tërë fletës deri në atë pikë sa të bëhet e butë dhe e lakueshme, deformimet mund të formohen në pikat ku xhami mbështetet në furrë.