Tech

Nuk mjafton të binden, robotët duhet edhe të kuptojnë

Nuk mjafton të binden, robotët duhet edhe të kuptojnë

​Njësoj si njeriu, edhe për robotët nuk është më e mjaftueshme që t’i bindesh komandave në mënyrë automatike. Ata duhet të kuptojnë se përse duhet të kryejnë veprime të caktuara.

Nuk po afron një rebelim i makinave, por një revolucion i kërkuar nga njeriu për të mund të jetuar me robotët në mënyrën më të mirë, si në vendet e punës edhe në shtëpi, duke rritur efektshmërinë dhe sigurinë.