Tech

Versioni i ardhshëm i Android nuk do të ketë një buton për t’u kthyer pas

Versioni i ardhshëm i Android nuk do të ketë një buton për t’u kthyer pas
 

XDA zbuloi se një ndërtim i hershëm i Android Q përmban një sistem të rimodeluar navigimi.

Gjestet e kontrollit në Android Pie të ngelura pas në kohë për shkak të përzierjes së koncepteve të reja me ato të vjetra. Megjithatë Google ka planifikuar të krijojë paksa konsistencë.