SOT

Filloi sezoni i korre-shirjeve në rrafshin e Kosovës

 

Pothuajse të gjitha tokat e fshatit Llugaxhi janë të mbjella me grurë.

E korriku zyrtarisht është koha e ndezjes së kambanave për të nisur korrje shirjet.