SOT

Ulëset me prioritet në autobus dhe respektimi i tyre

 

Brenda autobusëve të “Trafikut Urban” ka të vendosura shenja që ndihmojnë udhëtarët të orientohen.

Ka edhe të tilla që tregojnë se janë për të moshuar.