SOT

Gratë në pozita të larta në Doganën e Kosovës

Gratë në pozita të larta në Doganën e Kosovës

Që të dyja ndajnë një përvojë të gjatë pune në Doganën e Kosovës.

 

Që të dyja ndajnë një përvojë të gjatë pune në Doganën e Kosovës.

Edhe pse fillimet i kishin në sektorë të ndryshëm, gradualisht ato u ngritën në pozita të larta udhëheqëse në Doganë.