SOT

Interesimi dhe dobitë e sportit të gjimnastikës

Përvetësimi i aftësive të ndryshme fizike, dobia në shëndetin mendor e nxitja e shpirtit luftarak janë ato që e karakterizojnë sportin e gjimnastikës.

 

Përvetësimi i aftësive të ndryshme fizike, dobia në shëndetin mendor e nxitja e shpirtit luftarak janë ato që e karakterizojnë sportin e gjimnastikës.

Së fundmi interesimi për këtë sport është shtuar dukshëm në Kosovë e veçanërisht nga vajzat e moshave 4 deri në 8 vjeç.