SOT

Motrat “bletëpunëdore” dhe punimet e tyre

Kanë zgjedhur një emër të veçantë për të përshkruar veprimtarinë e tyre.

 

Kanë zgjedhur një emër të veçantë për të përshkruar veprimtarinë e tyre.

‘’Bletëpunëdore’’ është hapësira e motrave Genta e Alba Bllaca të cilat aftësitë e tyre të qëndisjes i kanë kthyer në profesion përmes shitjes së shumë punimeve që ato i kanë në punishten e tyre.