SOT

Komunikimi përmes ngjyrave

 

Gjithçka e shpreh në pikturë.

Ky është Imer Ajeti nga fshati Drobesh i Vitisë, i cili nuk mund të flasë e as të dëgjojë, por që përmes brushës mund të tregojë shumëçka.