SOT

Drunjtë mbi ndërtesat e lagjes “Dardania”

Gjelbërimi përbën një pjesë të konsiderueshme të lagjes “Dardania”, që e ka planifikuar arkitekti i parë shqiptar i Kosovës, Bashkim Fehmiu, në vitin 1962. Banorë e pronarët e lokaleve përreth mund të mos e dinë se mbi këto ndërtesa ka drunj. Por ata i ka parë udhëheqësi i ndërtesës numër 1 të ndërtesave të gjelbra mbi “Kurriz”, Ali Maloku.

Dy drunjtë që duket sikur kanë depërtuar në ndërtesë nuk janë të vetmit këtu. Ndërtesat përreth kanë të tillë.