SOT

Domatja, importi dhe prodhimi i saj

Domatja, që vjen në madhësi e lloje të ndryshme në kuzhinat kosovare, është një nga produktet më të kërkuara ushqimore.

Aktualisht në tryeza shërbehet domatja e importuar. Osman Fejza, tregtar në tregun e madh me shumicë në Fushë Kosovë, tregon se pjesa më e madhe e domateve në këtë periudhë vijnë nga Shqipëria, raporton KOHA.