Shtojca për Kulturë

“Me vendosjen e malazezëve në Ulqin, zhduket tipi shqiptar i kësaj ane”

Xhamia e Pashës në Ulqin (1719) gravurë nga Edith Durhami (1908)
Xhamia e Pashës në Ulqin (1719) gravurë nga Edith Durhami (1908)
 

Aspiratat ekspansioniste ndaj Ulqinit dhe jo vetëm i ka shprehur edhe vetë princ Nikolla i Malit të Zi, i cili theksonte se ”...me vendosjen e malazezeve prej Mozhurit e deri te Buna, tërë qarkun e Ulqinit e malazezojmë”, duke vazhduar se “...tërë qyteti dhe rrethina është e banuar më banorë shqiptarë të konfesionit islam dhe katolik. Gjuha serbe në ketë anë të Mozhurit nuk është ndier. Me vendosjen e malazezëve zhduket tipi shqiptar i kësaj ane”

Sipas të dhënave që disponojmë, në Ulqin e rrethinë prej vitit 1881 e deri më 1893 janë vendosur 400 familje kolonistësh sllavë, të cilave u janë ndarë 5000 rrallë tokë. Nga kjo del se një ekonomi shtëpiake ka fituar nga 12,5 rrallë tokë. Në forma të ndryshme plane kolonizimesh kanë vazhduar të realizohen deri në luftërat ballkanike, sepse deviza shtetërore ishte të ndryshohet struktura etnike e këtyre mjediseve.

Aspiratat ekspansioniste ndaj këtij mjedisi i ka shprehur edhe vetë princ Nikolla i Malit të Zi, i cili theksonte se ”...me vendosjen e malazezeve prej Mozhurit e deri te Buna, tërë qarkun e Ulqinit e malazezojmë”, duke vazhduar se “...tërë qyteti dhe rrethina është e banuar më banorë shqiptarë të konfesionit islam dhe katolik. Gjuha serbe në ketë anë të Mozhurit nuk është ndier. Me vendosjen e malazezëve zhduket tipi shqiptar i kësaj ane”.