Shtojca për Kulturë

Turbo-folku i luftës në Serbi

Aspekti më shqetësues i kësaj muzike lufte turbo-folk lidhet me popullaritetit e vazhdueshëm në Serbi. Liderët e luftës dhe ushtarë, ashtu sikurse edhe ndjenja nacionaliste, mbeten jashtëzakonisht të njohur, duke përjetësuar përçarje dhe urrejtje të përhapur (Foto: Driton Paçarada)

“Për çka ju duhet buka? Sa Ramazane mendoni se do të keni?”

 

“Për çka ju duhet buka? Sa Ramazane mendoni se do të keni?”

“Myslimanë të degjeneruar”